El regidor de Compromís a Alcalà de Xivert-Alcossebre, Manel Salvador, va presentar el passat mes de novembre una proposta en nom del grup municipal de Compromís per ser debatuda i aprovada en ple municipal que demanava la inclusió als pressupostos de l’Ajuntament per 2018 d’una línia d’ajudes per subvencionar les obres d’accessibilitat dels comerços locals que no estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda.

Tot i que aquesta demanda no va ser inclosa als pressupostos perquè requeria la modificació d’una ordenança, per part de l’equip de govern sí que es va adquirir el compromís de fer una modificació pressupostària ja entrat el 2018 per poder portar-les a terme.

Finalment, es modificarà una ordenança existent per incloure en la mateixa les ajudes als comerços per a adaptar els accessos i els serveis als locals per a les persones amb mobilitat reduïda.

La quantitat de la subvenció destinada a col·laborar en el finançament de les obres de millora de les condicions d’accessibilitat dels locals comercials consistirà en l’aplicació del 90% sobre el pressupost amb un màxim de 1500€. “Estem contents de que finalment la nostra proposta haja arribat a bon port, perquè ens trobem amb molts locals comercials amb llicències antigues que voldrien adaptar els seus accessos, però que els suposa un cost molt elevat i difícil d’assumir. D’aquesta manera, ajudem als negocis locals i alhora contribuïm a fer d’Alcalà de Xivert un poble més accessible”, ha explicat Manel Salvador.

—————————————-

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre concederá ayudas para hacer accesibles los locales comerciales por iniciativa de Compromís

El concejal Manel Salvador presentó una propuesta el pasado mes de noviembre donde proponía la creación de ayudas municipales para adaptar los comercios de la población en sus accesos para personas con movilidad reducida y finalmente, el Ayuntamiento incluirá una modificación a los presupuestos para subvencionar las obras de los locales comerciales que lo deseen.

El concejal de Compromís en Alcalà de Xivert-Alcossebre, Manel Salvador, presentó el pasado mes de noviembre una propuesta en nombre del grupo municipal de Compromís para ser debatida y aprobada en pleno municipal que pedía la inclusión en los presupuestos del ayuntamiento para 2018 de una línea de ayudas para subvencionar las obras de accesibilidad de los comercios locales que no estuviera adaptados para personas con movilidad reducida.

Aunque esta demanda no fue incluida en los presupuestos porque requería la modificación de una ordenanza, por parte del equipo de gobierno sí se adquirió el compromiso de realizar una modificación presupuestaria ya entrado el 2018 para poder llevarlas a cabo. Finalmente, se modificará una ordenanza existente para incluir en la misma las ayudas a los comercios para adpatar los accesos y los servicios de los locales.

La cuantía de la subvención destinada a colaborar con la financiación de las obras de mejora consistirá en la aplicación del 90% sobre el presupuesto con un máximo de 1500€. “Estamos contentos de que finalmente nuestra propuesta haya llegado a buen puerto, porque nos encontramos con muchos locales comerciales con licencias antiguas que quisieran adaptar sus accesos, pero que les supone un coste elevado difícil de asumir. De esta manera, ayudamos a los negocios locales y a la vez contribuímos a hacer de Alcalà de Xivert un pueblo más accesible”, ha explicado Manel Salvador.