En precs i preguntes Compromís a exposat lo següent:
· Aprofitar la part de darrera dels nous panells informatius com suport per a ficar plànols d ela població fotos, etc.
· Senyalitzar convenientment des de l’interior d’Alcalà fins la carretera de Les Coves.
· Sol·licitar al Consorci de Residus Zona I l’ista·lació de contenidor per a replegar els olis de cuina usats.

· Donar solució al problema del pàrquing municipal del carrer Alcalà d’Alcossebre on s’han
encallat diversos vehicles.
· En el seu dia es va preguntar per escrit quines actuacions faria l’ajuntament per a solucionar l’estat de brutícia i abandó en que es troben els passejos per a vianants que hi ha en la zona de les fonts. En resposta per escrit del senyor alcalde informa que segons informen els tècnics l’empresa concessionària de la retirada de restes vegetals, poda, pinotxa, etc. Ho fan dues vegades a l’any. El regidor de Compromís li manifesta al senyor alcalde que dues vegades són molt poques i que no li a contestat a la pregunta de que cada quant es netejarà la zona, ja que a més de pinotxa i restes vegetals hi ha brutícia i escombraries.
· El regidor de Compromís també fa manifest que tal com diu el senyor Alcalde és cert que s’ha convidat en diferents vegades a l’oposició a participar en diferents assumptes de transcendència municipal. Però no s’ha convidat a l’oposició en cap negociació de contractes de llarg termini (escombraries, aigua, etc.) havent-ho demanat l’oposició en diferents ocasions.