Noves ajudes per als sectors més afectats per la pandèmia:

 • Decret 17/2021 d’ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l’hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d’oci, per la Covid-19:
  • Persones enquadrades en el regim de treballadors autònoms que desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica.
  • > 600€-Empreses i persones enquadrades en el regim de treballadors autònoms, les quals disposen de persones treballadores en alta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • > 600€ per cada contracte a jornada completa
  • > 300€ per cada contracte a jornada parcial.-> Import màxim 12.000€.+ info: http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/02/pdf/2021_913.pdf
 • Decret 18/2021, concessió directa d’ajudes per a treballadors i treballadores afectats per un ERTO derivat de la crisi sanitària per la Covid-19:
  • Un màxim de 300€ per persona beneficiària en el cas que hagen sigut perceptores de prestació per desocupació associada a ERTO Covid-19 en els mesos de gener i febrer del 2021.
  • Un màxim de 150€ per persona beneficiària en el cas que hagen sigut perceptores de prestació per desocupació associada a ERTO Covid-19 durant el mes de gener o durant el mes de febrer de 2021. + info: http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/01/pdf/2021_914.pdf
 • Decret Llei 1/2021, Pla Resistir, d’ajudes en cada municipi per als sectors més afectats per la pandemia:
  • > 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.
  • > 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

Ajuda conjunta per part de la Generalitat, Diputacions i Ajuntaments