Com en cada Ple Municipal, des de Compromís presentem les nostres mocions. Propostes que millorarien la vida dels veïns i veïnes. En aquesta ocasió, ens centrem en mesures més restrictives per a intentar frenar la corba ascendent (aquesta moció no l’hem presentada finament perquè ja s’havien adoptat quasi totes les mesures)i que es considere al personal docent prioritari en la segona fase del Pla de Vacunació.

Si voleu que traslladem al Ple Municipal alguna qüestió que considereu important, només heu de contactar amb la nostra Regidora, Maria Sorlí. Per a contactar: msorlif@gmail.com 640840602

CASTELLANO. Como en cada Pleno Municipal, desde Compromís presentamos nuestras mociones. Propuestas que mejorarían la vida de los vecinos y vecinas. En esta ocasión, nos centramos en medidas más restrictivas para intentar frenar la curva ascendente (esta moción no la hemos presentado finamente porque ya se habían adoptado casi todas las medidas) y que se considere al personal docente prioritario en la segunda fase del Plan de Vacunación. Si queréis que traslademos al Pleno Municipal alguna cuestión que consideréis importante, sólo tenéis que contactar con nuestra Concejala, Maria Sorlí. Per a contactar: msorlif@gmail.com 640840602

ENGLISH. As in every Municipal Plenary, from Compromís, we present our motions. Proposals that would improve the lives of our neighbours. On this occasion, we focus on more restrictive measures to try to stop the upward curve (in the end we did not presented this motion because almost all the measures had already been adopted) and that teachers should be considered a priority in the second phase of the Vaccination Plan. If you want us to bring to the Municipal Plenary any issue you consider important, just contact our Councillor, Maria Sorlí. To contact: msorlif@gmail.com 640840602