El dimecres 10 de març, la nostra portaveu va assistir a la taula de negociació sobre la nova ubicació de la platja canina, convocada per l’equip de govern. Vos anotem les nostres aportacions per a la reunió.

 • Propostes:
  • La platja canina ha d’estar més prop dels nuclis de població.
  • Hauria de hi haure un platja al nord, i una platja al Sud, per poder oferir millor aquesta proximitat.
  • Renunciem a una zona de les platges principals per conèixer d’avantmà la disconformitat de la resta de grups.
  • Ens oposem a utilitzar la Platja del Serradal, per dos motius:
   • La proximitat amb el Sòl del Riu farà que es continue utilitzant aquesta segona zona com platja canina.
   • Continua sent una zona molt allunyada per a aquelles persones que han d’anar amb la seua mascota a peu.
  • Proposem Cala Blanca, o la Cala del Far, i Una zona de Tres Platges.
  • Caldrà posar cartells al Sòl del Riu anunciant que és zona protegida, per a evitar que es continue utilitzant.
CASTELLANO

El miércoles 10 de marzo, nuestra portavoz asistió a la mesa de negociación sobre la nueva ubicación de la playa canina, convocada por el equipo de gobierno. Os anotamos nuestras aportaciones para la reunión.

Propuestas:

• La playa canina tiene que estar más cerca de los núcleos de población.

• Tendría que haber una playa en el norte, y otra playa en el Sur, para poder ofrecer mejor esta proximidad.

• Renunciamos en una zona de las playas principales por conocer de antemano la disconformidad del resto de grupos.

• Nos oponemos a utilizar la Playa del Serradal, por dos motivos:

1- La proximidad con el Suelo del Riu hará que se continúe utilizando esta segunda zona como playa canina.

2- Continúa siendo una zona muy alejada para aquellas personas que tienen que ir con su mascota a pie.

• Proponemos Cala Blanca, o la Cala del Faro, y Una zona de Tres Playas.
• Habrá que poner carteles en Sòl del Riu anunciando que es zona protegida, para evitar que se continúe utilizando.

ENGLISH

On Wednesday 10 March, our spokesperson attended the negotiating table on the new location of the dog beach, convened by the government team. We wrote down our contributions for the meeting.

Proposals:

– The dog beach has to be closer to the population centres.

– There should be a beach in the north, and another beach in the south, in order to be able to offer better proximity.

– We renounce in an area of the main beaches because we know in advance the disagreement of the other groups.

– We are opposed to using the Serradal beach for two reasons:

1- The proximity to the Suelo del Riu will mean that this second area will continue to be used as a dog beach.

2- It continues to be a very remote area for those people who have to go with their pets on foot.

. We propose Cala Blanca, or Cala del Faro, and an area of Tres Playas.

. Signs should be put up on Sòl del Riu announcing that it is a protected area, to prevent its continued use.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Vídeo gravat al setembre del 2021 per a explicar el que passa amb la platja canina.